Latest News And Information

ClaimToday

নো জয় নো ফি

নো উইন নো ফি কি? নো উইন নো ফি চুক্তি হল আপনার এবং ক্লেম টুডের মধ্যে একটি ব্যবস্থা। এর মানে হল যে যদি আপনার ক্ষতিপূরণের

Read More »
ClaimToday

আপনি ব্যথা এবং কষ্টের জন্য ক্ষতি দাবি করতে পারেন?

ভূমিকা হ্যাঁ, আপনি ব্যথা এবং যন্ত্রণার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে সক্ষম হতে পারেন, মামলার সুনির্দিষ্টতার উপর নির্ভর করে। সাধারণত, ব্যথা এবং যন্ত্রণার ক্ষয়ক্ষতি এমন ক্ষেত্রে

Read More »
ClaimToday

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পরে ক্ষতিপূরণ পেতে কতক্ষণ লাগে?

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণ পেতে কত সময় লাগে তা নির্ভর করে মামলার জটিলতার ওপর। সাধারণত, এই প্রক্রিয়াটি কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় নিতে

Read More »
ClaimToday

कामावर अपघात झाल्यानंतर नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो?

कामावर अपघात झाल्यानंतर नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी लागणारा वेळ केसच्या गुंतागुंतीवर अवलंबून असतो. साधारणपणे, या प्रक्रियेस अनेक आठवडे ते अनेक महिने लागू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, दुखापतीची

Read More »
ClaimToday

তুমি কি জানতে ব্যক্তিগত আঘাতের ঘটনা পার্ট 1

যুক্তরাজ্যের কোন শহরে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে? সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে লন্ডনে, এরপর বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, লিডস এবং গ্লাসগোতে। ইউকেতে সবচেয়ে সাধারণ ধরনের দুর্ঘটনা কি? ডিপার্টমেন্ট

Read More »
claim-today-clock-Thumbs Up-pose

We've made it very easy to get advice